top of page

השפעה 

ללמוד & לשתף& להתחבר 

אהבתי ואני משתפת אתך

Mx-Job 

Mx-Share 
Mx-KIP
Mx-KIP knowledge Is Power

למצוא את התפקיד והאתגר הבא שלך 

במקום לחפש משרה מתאימה ולחכות ימים ושבועות שמשהו יחזור אליך , עכשיו יש לך הזדמנות לפנות ישירות למי שמחפש את הכישרון שלך אצלו בחברה

! ידע זה כוח ​

זה המקום לשיתוף ידע וכלים.
הרשת מלאה בידע אנחנו מרכזים את המובחרים. תחומים: קורסי תכנות, המדינה שלנו - מה קורה , כלים לחיים ועוד..
 

! ידע זה כוח ​

זה המקום לשיתוף ידע וכלים.
הרשת מלאה בידע אנחנו מרכזים את המובחרים. תחומים: קורסי תכנות, המדינה שלנו - מה קורה , כלים לחיים ועוד..
 

bottom of page